Řešení

Naším cílem je spokojený zákazník, který investoval do maximálně efektivního, funkčního a kvalitního díla.

Akceptovatelnost

Disponujeme širokým výběrem komponentů od různých renomovaných výrobců, ale i méně nákladnými a přesto kvalitními a praxí ověřenými  komponentami těch méně známých výrobců. Dokážeme za velmi přijatelných podmínek realizovat zajištění velkých areálů a objektů, menších firem, prodejen, domů i domácností.

Spolehlivost

Klademe maximální důraz na vysokou spolehlivost. Všechny námi dodávané komponenty jsou ověřeny, mají prohlášení o shodě, specifické certifikáty, jsou-li zapotřebí, a jiné listiny, prokazující způsobilost, vyžadovanou zvláštními zákony.

Kvalita

Za další zásadní prostředek k dosažení spokojenosti zákazníků považujeme zvyšování kvality poskytovaných služeb. Proto byla naše firma certifikována pro systém řízení kvality podle normy ISO 9001. Hodláme plně využít všech prostředků a postupů v normě obsažených. Zaměřujeme se zejména na plnění politiky a cílů jakosti.

Kvalifikace

Trvale zkvalitňujeme oblast vnitřní organizacezvyšujeme odbornou úroveň našich zaměstnanců. Své zaměstnance školíme v rámci vlastní struktury a programů vzdělávání. Další školení provádíme u externích organizací. Sledujeme nové trendy v našem oboru. Jsme přesvědčeni, že schopní a odborně zdatní zaměstnanci jsou jednou ze základních podmínek pro realizaci kvalitního díla a poskytování kvalitních služeb.