Hlavní důraz klademe v případě zařízení EPS na požadavky nejmodernějších trendů ve výrobě a na vývoj požárních systémů, tj. na adresné automatické vyhodnocovací systémy pro objekty průmyslového zaměření i civilní potřeby. Své služby poskytujeme zákazníkům z průmyslového a bankovního sektoru, ale i pro menší a střední klienty.

Nabízíme špičkovou technologii německé firmy ESSER GmbH. Jsme certifikovanou montážní a distributorskou organizací firmy ESSER GmbH a firmy ZETTLER.

Elektrické požární systémy

Další řešení

Můžeme Vám však nabídnout i systémy dalších renomovaných výrobců, kterými jsou například:

  • Schrack Seconet

  • BOSCH

  • ARITECH

  • MENVIER

  • LITES Liberec

Kontroly provozuschopnosti a Funkční zkoušky

U všech vyjmenovaných zařízení, ale ne jen těch, disponujeme oprávněními pro montáž, údržbu, servis, revize a provádění funkčních zkoušek a kontrol provozuschopnosti. A proč to zmiňujeme? Je to důležité?

Ano, je to důležité, protože každý provozovatel EPS má za povinnost provádět 1 x ročně kontrolu provozuschopnosti1x ročně „velkou“ funkční zkoušku a 10x „malou“ funkční zkoušku.

Zatímco tu „malou“ zkoušku může provádět osoba, kterou Vám můžeme za tímto účelem zaškolit, tu „velkou“ a kontrolu provozuschopnosti mohou provádět pouze osoby, k tomu certifikované. Více informací k tomuto naleznete v části revize, kontroly, zkoušky.

A s montáží a servisem je to obdobné, i zde mohou EPS instalovat, zapojovat a udržovat pouze osoby, mající zvláštní kvalifikaci.

Certifikáty

Dnešní požární systémy jsou již poměrně složitá zařízení s velkou variabilitou. Abychom mohli kvalitně navrhovat, montovat a udržovat tyto systémy, jsou naši pracovníci pravidelně školeni a jsou pro systémy a činnosti řádně certifikováni.