Projekční oddělení zajišťuje tvorbu výkresů a projektové dokumentace pro potřeby a akce naší firmy i pro zákazníky. Jsme připraveni zajistit veškerou projektovou dokumentaci jiným firmám. Jsme vybaveni kvalitním software a kreslícím a reprodukčním zařízením (do velikosti formátu A0, v barevném provedení).

Projekční oddělení má dlouhodobé zkušenosti s prováděním všech náležitostí, potřebných pro vyhlášení výběrového řízení:

  • technická řešení

  • specifikace materiálu

  • výkresová a projektová dokumentace

  • poradenská činnost při výběru a hodnocení účastníků výběrového řízení

Projekční činnosti a příprava projektové dokumentace

Projekty a projektová dokumentace dnes tvoří nedílnou součást všech akcí.

Umožňují optimalizaci propojení zařízení (a tím i nižší cenu). Kromě toho je projektová dokumentace vyžadována stavebními úřady a slouží jako podklad pro další rozšíření a úpravy.

Přechod vlastnického práva

Objednáním provedení díla akceptujeme, coby objednatel, v souladu s ust. §542 ObZ, návrh smluvní podmínky o tom, že vlastnické právo ke zhotovované věci, resp. k dodaným dílům či samostatným funkčním celkům, jakož i k veškerému materiálu, přechází na objednatele okamžikem řádného uhrazení sjednané ceny díla.

Objednáním zboží akceptujete, coby kupující, v souladu s ust. §445 ObZ, návrh smluvní podmínky o tom, že vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy, přechází na kupujícího okamžikem řádného uhrazení sjednané kupní ceny.