Evakuační systémy jsou systémy, řazené do kategorie tzv. požárně-bezpečnostních zařízení, která slouží k ochraně osob a majetku. Jejich provozování je povinné, podléhá pravidelným kontrolám a prohlídkám ve lhůtách, stanovených zákonem a normami.

Ozvučovací systémy označují systémy veřejného ozvučení používané k oslovení co nejširšího okruhu lidí. Používají se všude tam, kde je snaha oslovit, informovat. Setkáváme se s nimi ve školách, v obchodních centrech, nádražích, letištích, administrativních budovách.

Podstatnými vlastnostmi Evakuačních i ozvučovacích systémů jsou srozumitelnost hlášení, jeho dostatečná hlasitost, možnost připojeníspolupráce s elektronickými zabezpečovacímiprotipožárními systémy (EPS, PZTS), vysoká spolehlivost v dlouhodobém provozu a nezávislost na výpadku elektrické sítě.

Evakuační a ozvučovací systémy

K nejpoužívanějším technologiím řadíme výrobky firem:

  • TOA

  • Variodyn

  • BOSCH

  • DEXON

Evakuační a ozvučovací systémy jsou dnes nedílnou součástí většiny slaboproudých montáží. Vždy ale záleží na tom, jaký účel má splňovat požadované zařízení, proto jsme schopni Vám nabídnout i mnoho dalších výrobků.

Pokud Vás zaujme některý ze systémů nebo budete potřebovat doplňující informace, obraťte se nás.