Naše revizní oddělení zajišťuje bezpečný chod vašich systémů. Revize je důležitou součástí montáže nových zařízení. Na jejím základě lze prohlásit zařízení za bezpečné nejen z hlediska samotného provozu, ale rovněž pro připojení do elektrické rozvodné sítě. Revize je vyžadována pojišťovnami. Bez této revize není uznán nárok na slevu pojistného. Někteří zákazníci považují revizi za zbytečnou, ačkoliv jde naopak o záležitost naprosto nutnou. Revizní technik zkontroluje práci montážního oddělení a zákazník disponuje revizní zprávou, na jejímž základě je schopen při případném problému prokázat záruku firmy za realizovanou činnost.

Stálí zákazníci

Rozdělení revizí:

  • výchozí revize – u nových systémů a po kompletní rekonstrukci

  • dílčí revize – revidovány jsou pouze nové části

  • periodické revize – pravidelně se opakující revize, vyžadované výrobcem nebo předpisy

Služba pro stálé zákazníky

Výhodou této služby je komplexní péče naší firmy o vaše zařízení, provádění pravidelných prohlídek a revizí ve stanovených lhůtách. Tyto termíny sledujeme za vás a s předstihem s vámi sjednáme termín prohlídky nebo revize.

Na základě zkušeností jednoznačně doporučujeme provádění pravidelných prohlídek vašeho zařízení, díky nimž získáte jistotu, že zařízení spolehlivě ochrání střežený majetek.

Podrobnější informace o servisních smlouvách vám poskytne revizní technik.